Sunday , 17 January 2021
Home » News Videos » (Live) สด รายการ Stock News Update : Pre-Open Report 16-08-62 [ข่าวหุ้น TV Online]

(Live) สด รายการ Stock News Update : Pre-Open Report 16-08-62 [ข่าวหุ้น TV Online](Live) สด รายการ Stock News Update : Pre-Open Report 16-08-62 [ข่าวหุ้น TV Online]

ประเด็นข่าวหน้าหนึ่ง
➡️ กองทุน-ประกันขนแสนล้าน สบช่องซื้อหุ้นช่วงรูดหนัก
➡️ กลุ่มค้าปลีก-โรงแรมคึก รับมาตรการกระตุ้นศก
➡️ NOK เร่งหั่นค่าใช้จ่าย หวังถึงจุดคุ้มทุนในปีนี้
➡️ AGE-TRC รุกธุรกิจใหม่ ไออาร์พีซีลั่นครึ่งหลังดี
➡️ บิ๊กล็อต INTUCH – 1.56 หมื่นล้าน

โดย อารียานันท์ สัทธรรมสกุล ในรายการ Stock News Update : Pre – Open Report เวลา 9.15 น. ทาง Kaohoon TV Online

ติดตาม Kaohoon TV Online ได้ที่
FacebooK : https://www.facebook.com/kaohoononline/
Website : https://www.kaohoon.com/
Youtube Channel : หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
Official LINE : @kaohoon
ติดต่อโฆษณา 02-693-4555 ต่อ 124 หรือ 126

Leave a Reply

Your email address will not be published.